Welkom Kinder- en jeugdtherapie Ouderbegeleiding ACT Zakelijk Wie ben ik Inspiratie Contact
VERKLARINGS- EN BEHANDELMODELLEN Bij Perspectief4Kids staat het kind centraal, niet de methode. Vanuit verschillende  psychologische verklarings- en behandelmodellen selecteer ik de interventies die van belang zijn voor dit unieke, specifieke kind. 
De verschillende verklarings- en behandelmodellen  van waaruit de kinder- en jeugdtherapeut werkt  zijn ondermeer: Psychoanalytisch model: gericht op het verwerken van onverwerkte ervaringen uit het verleden. Soms kan het  nodig zijn om een nare ervaring uit het verleden te verwerken om weer verder te kunnen. Gedragstherapeutisch model: gericht op het aan- en afleren van het gedrag en aanleren van vaardigheden. Systeemtherapeutisch model: gericht op de communicatie binnen het gezin en daarbuiten. Hoe communiceert het kind? Hoe kunnen ouders  leren om de boodschap van hun kind (beter) te verstaan? Stressmodel: gericht op de verhouding tussen draagkracht en draaglast van het kind. De therapeut kan samen met het kind werken aan het vergroten van de draagkracht, maar ook aan het verkleinen van de draaglast. Medisch model: gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen. Sommige klachten worden duidelijk in het lichaam gevoeld. Wat vertelt het lichaam? Waar is de klacht voelbaar? Transpersoonlijk model: gericht op het zoeken naar zingeving en identiteitsvorming.  In de therapie kan het kind of jongere ontdekken wie hij/zij is en hoe hij/zij in het leven wil staan. Wie ben je? Wat wil je? Waar wil je naar toe?
PERSPECTIEF4KIDS * Jeannette Hartelman * De Voornekamp 6 * 7251 VL * Vorden * 06 - 22 83 50 91 * info@perspectief4kids.nl * DISCLAIMER